SPOED!

Bij spoed kunt u via het normale telefoonnummer 045-5315349 in het keuzemenuvoor optie 1 kiezen. U wordt dan zo spoedig mogelijk doorvebonden met de assistente. 

Bel in geval van levensbedreigende situaties het landelijk noodnummer 112.