Medische verklaring

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om medische verklaringen vragen. Deze verklaring mag uw eigen huisarts niet afgeven, omdat uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven.

Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen of door hun medisch adviseur laten opvragen.