Waarneming

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00-17.00 uur. De waarneming, voor spoedgevallen buiten kantooruren, is geregeld via de centrale huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg.

Deze is bereikbaar onder nummer: 045-5778844

U kunt niet zonder afspraak maken langskomen bij de huisartsenpost. Houd bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens gereed.