Spreekuur

Van Maandag tot en met Vrijdag is er uitsluitend spreekuur volgens afspraak. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen. Voor elke afspraak wordt 10 minuten uitgetrokken.

Op dinsdag is er een speciaal spreekuur tussen 07.00-08.00 uur voor mensen die overdag verhinderd zijn.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Bij verhindering gaarne minimaal 24 uur van tevoren afbellen.